Groen licht voor aanleg Centrale As

centrale_as_2011 9 Nov 2011

De provincie Fryslân heeft van de Raad van State groen licht gekregen om te beginnen met de aanleg van de Centrale As. VNO-NCW Noord heeft zich jaren ingezet voor de aanleg van deze nieuwe verbinding tussen Dokkum en de Wâldwei en is content met het besluit.

‘De aanleg van de Centrale As is gezien de economische en demografische ontwikkelingen in Noordoost-Friesland van groot belang’, stelt senior manager Akke Groenewoud. “Het komt de verkeersveiligheid ten goede, vermindert de milieubelasting, verhoogt de leefbaarheid van de dorpskernen en zorgt voor een sterk verbeterde ontsluiting. Daarmee wordt ook de bereikbaarheid van het bedrijfsleven vergroot en wordt de regio aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven.”

De Centrale As maakt volgens VNO-NCW Noord onderdeel uit van specifieke gebiedsontwikkeling, noodzakelijk om die regio vitaal te houden en mee te laten ontwikkelen met de rest van Friesland. Volgens de Raad van State tast de aanleg van de Centrale As de Ecologische Hoofdstructuur aan, maar wordt dit door de provincie voldoende gecompenseerd. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk, waardoor de aanleg van de Centrale As definitief groen licht heeft gekregen.

Thema's

Partners