Website biedt ondernemers overzicht voortgang RSP projecten

rsp-projecten.nl 31 Okt 2011

Na lang aandringen van VNO-NCW Noord hebben de drie noordelijke provincies en het Rijk de website www.rsp-projecten gelanceerd. De website biedt ondernemers een overzicht van de voortgang van de projecten die binnen het RSP vallen.

Al jaren wordt gesproken over een snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen: de Zuiderzeelijn. In 2007 besloot het kabinet ondanks een sterke lobby van VNO-NCW Noord dat deze verbinding er niet kwam. Het Noorden wist wel bij het Rijk een vergoeding van 2,16 miljard euro te bedingen voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Dit bedrag is bestemd voor de ontwikkeling van de economie en de bereikbaarheid van het Noorden.

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe stelden ieder afzonderlijk een serie projecten vast op het gebied van verkeer en vervoer. Ook wordt een programma met economische projecten ontwikkeld. Samen noemen we dit het Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn. De projecten worden voor een groot deel betaald uit rijksgelden, maar provincies en gemeenten leveren ook een eigen bijdrage. Op de website is een overzicht te vinden van deze projecten. VNO-NCW Noord heeft lang aangedrongen op deze website, omdat meer transparantie voor ondernemers gewenst was. Met de website is de voortgang van de projecten helder in beeld.

Partners