Wissel van werkplek in Slimmer Werken Week

slimmer werken 22 Jul 2011

Het project Slimmer Werken 8.nl organiseert een werkplekuitwisseling voor het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland. Werknemers nemen in november één dag een kijkje in de keuken van een andere organisatie. Zo kunnen ze leren van de slimme oplossingen die bedrijven hebben bedacht op het gebied van sociale innovatie. Doel van deze grootscheepse uitwisseling is dan ook het mkb in Friesland, Groningen en Drenthe een positieve stimulans te geven op het gebied van procesinnovatie en sociale innovatie.  

In 2010 is de Slimmer Werken Week voor het eerst gehouden. Medewerkers uit vijftig bedrijven namen toen enthousiast deel aan de uitwisseling. Het initiatief heeft landelijk navolging gekregen: de hele maand november staat in het teken van de Slimmer Werken Estafette. Noord-Nederland geeft van 31 oktober t/m 4 november het startsein. De organisatie is in handen van de deelnemende organisaties van het project Slimmer Werken 8.nl, Kenniscentrum Sociale Innovatie (Stenden) en uitzendorganisatie Unique. De aanmelding is gestart op 21 juli. Daarvoor is een speciale website in het leven geroepen: www.unique.nl/slimmerwerkenweek.

Bijzonder voor 2011 is de uitbreiding van de Slimmer Werken Week tot de Nederlands-Duitse grensregio. Daarvoor wordt samengewerkt met de Eems-Dollard Regio (EDR) en de Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg in Emden (IHK).

Sociale innovatie
Sociale innovatie helpt mkb-bedrijven om de talenten van medewerkers optimaal te benutten en daardoor efficiënter te werken. Door één dag medewerkers van een ander bedrijf mee te laten lopen, ontstaat er uitwisseling van kennis en ervaring. De mkb-ondernemer kan hierdoor nieuwe ideeën opdoen voor zijn of haar onderneming. Deelname aan de Slimmer Werken Week laat het mkb dus op een praktische manier kennismaken met sociale innovatie.

De Slimmer Werken Week maakt deel uit van Slimmer Werken 8.nl (www.slimmerwerken8.nl). Dit platform voor het bedrijfsleven in Noord-Nederland maakt zich sterk voor verbetering van de productiviteit door innovatie. Slimmer Werken 8.nl is een initiatief van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, Syntens, NOM en TCNN, in samenwerking met MKB-Nederland Noord, VNO-NCW Noord, FNV en CNV.

Partners