Bedrijfsleven tevreden met focus Drenthe op economie en energie

drenthe 18 Apr 2011

Werkgeversorganisaties VNO-NCW Noord is positief over het collegeakkoord van de provincie Drenthe. “Met name de focus op de speerpunten economie en energie stemt ons tevreden”, aldus Lambert Zwiers, directeur VNO-NCW Noord.

Het collegeakkoord van PvdA en VVD is volgens VNO-NCW Noord realistisch van toon. “Net als uit het akkoord van de provincie Groningen, blijkt dat ook Drenthe meer wil samenwerken met maatschappelijke partners. Die handschoen pakken we graag op”, aldus Zwiers.

Het is helder dat één noordelijke agenda van belang is. VNO-NCW Noord is dan ook blij met het noordelijk perspectief dat Drenthe in het collegeakkoord heeft gekozen. “Maar wat ons betreft zou de provincie nog een stapje verder mogen gaan”, stelt Zwiers. “De expertise waar de drie noordelijke provincies afzonderlijk over beschikken, moet gebundeld worden en onder één regie komen. Hierdoor maken de provincies bovendien meer kans om Rijkstaken over te nemen.”

Met name op energiegebied gaat VNO-NCW Noord graag de samenwerking met de provincie Drenthe aan. Doel hierbij is een nieuw energieakkoord. “Noord-Nederland heeft hiermee goud in handen. Maar ook op andere terreinen kunnen wij onze bijdrage leveren. Bijvoorbeeld op het gebied van chemie en logistiek”, aldus Zwiers. Volgens VNO-NCW Noord is het een goede zet dat de provincie Drenthe de verbinding met de negen sectoren uit het Topsectorenbeleid van het Rijk in het akkoord heeft opgenomen.

VNO-NCW Noord is kritisch op het voornemen van het college om de rol van Marketing Drenthe te beperken. Wanneer Marketing Drenthe zich alleen zou focussen op vrijetijdseconomie (slechts tien procent van de economie), wordt een eenzijdig beeld van Drenthe geschetst. “Wij pleiten voor een brede marketingcampagne van Marketing Drenthe, gericht op wonen, werken en recreëren”, aldus Zwiers.

Partners