Ondernemers lanceren website voor Centrale As

vrienden centrale as 28 Feb 2011

Een aantal ondernemersverenigingen in Noordoost Fryslân heeft een website gelanceerd met positieve berichtgeving over De Centrale As, met als treffende naam Vrienden van De Centrale As. Voorstanders van de nieuwe weg van Dokkum naar de Wâldwei kunnen zich op deze site laten informeren, maar zich ook aanmelden als vriend van De Centrale As.

Zaterdag hebben mede-initiatiefnemer Pieter Willem Meinema en CDA voorman Sjoerd Galema het logo van de website in Dokkum onthult. "We zijn blij met zoveel politieke steun", aldus Pieter Willem Meinema. "Wij hebben dit initiatief genomen omdat naar onze mening de provinciale media in hun berichtgeving te weinig aandacht heeft voor de argumenten vóór De Centrale As. Het is daarom de hoogste tijd dat de voorstanders van De Centrale As zelf hun geluid laat horen. Wij gaan dat doen via de website www.vriendenvandecentraleas.nl."

“De Centrale As is bepalend voor de toekomst van de bewoners en ondernemers in Noordoost Fryslân. Deze nieuwe dubbelbaanse ontsluitingsweg zorgt ervoor dat onze regio eindelijk een goede verbinding krijgt op het landelijk wegennet. Er worden met De Centrale As grote verkeerstromen uit de dorpen weggehaald, die daar niet thuis horen. Hierdoor verbetert de leefbaarheid in de dorpen en de verkeersveiligheid. Het is naar onze mening niet acceptabel dat de kans op een ongeval met letsel in Noordoost Fryslân twee keer zo hoog is dan op ander plekken in Fryslân.”

"Wanneer als gevolg van de juridische procedures De Centrale As niet wordt aangelegd, dan zal de kans groter worden dat steeds meer ondernemers en bewoners de regio zullen verlaten. Het psychologische effect van zo’n beslissing zal groot zijn. En dan te bedenken dat de projectvoorbereiding en de politieke besluitvorming van De Centrale 15 jaar heeft geduurd. Dat zal niet zonder consequenties zijn voor de leefbaarheid in de dorpen en de vitaliteit van onze regio."

VNO-NCW Noord
VNO-NCW Noord zet zich al jaren in voor de aanleg van de nieuwe verbinding tussen Dokkum en de Wâldwei. Het komt de verkeersveiligheid ten goede, vermindert de milieubelasting, verhoogt de leefbaarheid van de dorpskernen en zorgt voor een sterk verbeterde ontsluiting.

Daarmee wordt ook de bereikbaarheid van het bedrijfsleven vergroot en wordt de regio aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven. Indien de Centrale As uitblijft, komen kernwaarden als cultuur en onderwijs in het geding. Wat VNO-NCW Noord betreft zijn nut en noodzaak van de Centrale As al lang en breed aangetoond.

Thema's

Partners