Politieke verdeeldheid over één noordelijke agenda

verkiezingen 17 Feb 2011

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen hebben VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord de lijsttrekkers in de drie noordelijke provincies 13 stellingen over de economie voorgelegd. Een grote meerderheid is voor één noordelijke agenda op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur en economie. “Dat klinkt hoopgevend, maar bij nadere bestudering blijkt men het totaal oneens te zijn over de inhoud hiervan”, aldus Lambert Zwiers, directeur van VNO-NCW Noord.

Zo langzamerhand is het onbetwist dat Noord-Nederland veel zaken gemeenschappelijk heeft en dat het goed is om dit in gezamenlijkheid aan te pakken. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is hiervan een uitvloeisel geweest toen de regionale economische stimuleringsgelden moesten worden verdeeld. Deze uitvoeringsorganisatie zou een goed vehikel kunnen zijn om allerlei gezamenlijke uitvoerende taken in onder te brengen. “Maar dan moet je het wél eens zijn over welke taken en welke beleidsvelden”, aldus Zwiers.  

De realiteit is dat de politieke partijen het vooralsnog niet met elkaar eens zijn hoe die agenda er uit moet zien. Deze verschillen bestaan overigens niet alleen tussen de diverse partijen, maar ook binnen de individuele partijen per provincie. Dit roept serieuze vragen op over de bestuurbaarheid van een noordelijke uitvoeringsorganisatie. “In plaats van één krachtig noordelijk signaal klinken er drie zwakke en verdeelde stemmen. Voor een gemiddeld kabinet een eenvoudige zaak om hier naar eigen believen mee om te gaan”, aldus Ron van Gent, regiodirecteur van MKB-Nederland Noord.

Politieke verdeeldheid
Voor een sterk Noorden is een duidelijke politieke meerderheid gewenst, maar dat lijkt nu onmogelijk. Per provincie verschillen de meerderheden, ook al zijn de partijen soms dezelfde. Dan is het lastig om een duidelijk noordelijk meerderheidsstandpunt te formuleren. Het alternatief is een betere democratische legitimatie van die ene noordelijke agenda, bijvoorbeeld met behulp van het SNN. “Als hierbinnen met duidelijke meerderheden gezamenlijke agenda's kunnen worden vastgelegd én uitgevoerd, dan zou dat pure winst betekenen voor Noord-Nederland. Zeker op het vlak van ruimte, infrastructuur en economie is dat bittere noodzaak”, aldus Van Gent. “Dit zijn de drie pijlers onder het vestigingsklimaat in Noord-Nederland en die vragen om één beleid en één uitvoering.”

“VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord zullen de partijen de komende jaren blijven herinneren aan hun steun aan de stelling dat Noord-Nederland één noordelijke ruimtelijk-economische agenda nodig heeft. Zaak is om dat zo snel mogelijk in de praktijk te brengen”, stelt Zwiers.

Benieuwd welke partij het beste bij u als ondernemer past? Bekijk dan de reacties op de stellingen over de economie hieronder. Per provincie is een overzicht gemaakt. (klik bij het afspelen op 'more' voor de presentatie op een volledig scherm

Partners