Breed draagvlak voor Centrale As

steun centrale as 1 Feb 2011

Meer dan 74 organisaties, waaronder VNO-NCW Noord, hebben een zienswijze vóór De Centrale As aangeboden aan de Commissaris van de Koningin Fryslân, de heer John Jorritsma. De bestuurders van de ondernemersverenigingen Club 65 uit Dokkum, Stichting Ondernemers Dantumadeel, Industriële Club Tytsjerksteradiel, Handel en Industrie Dokkum eo. en de Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân overhandigden Commissaris Jorritsma een rol met daarop de namen van alle deelnemende organisaties.

Ook zijn een aantal scheppen aan Commissaris John Jorritsma en gedeputeerde Piet Adema aangeboden. Een schep als symbool voor het feit dat de 74 ondertekenaars het belangrijk vinden dat nog dit jaar de schep voor De Centrale As de grond in gaat. De groep bestaat uit zorginstellingen, onderwijsorganisaties, een woningbouwcorporatie, ondernemersverenigingen, dorpsbelangen en wijkraden, toeristisch-recreatieve organisaties, landbouworganisaties, verenigingen voor agrarisch natuurbeheer, talrijke brancheorganisaties en vele anderen.

“De aanleg van De Centrale As, als ingetogen dubbelbaansweg, is voor het wonen en werken in Noordoost Fryslân van essentieel belang”, zo legt woordvoerder Pieter Willem Meinema uit. “Wij wachten al meer dan 25 jaar op deze ontsluitingsweg voor de regio. En in de afgelopen 25 jaar is het alleen maar drukker geworden.  Dat geeft overlast en veel problemen. Dan hebben we het over de leefbaarheid in de vele dorpen, de verkeersveiligheid in en de bereikbaarheid van onze regio en natuurlijk ook de sociaal economische ontwikkeling. Noordoost Fryslân kan niet langer wachten. Dit is dé kans om het goed te doen.”

Bij het aanbieden van de zienswijze en de scheppen refereerden de initiatiefnemers ook aan het onderzoek dat de Sociaal Economische Raad (SER) vorige week in het nieuws bracht. Daarin noemt de SER de regionale aanpak van het Sociaal Economisch Masterplan van Noordoost Fryslân als een voorbeeld voor hoe een plattelandsregio kan inspelen op demografische veranderingen. Ook doet de SER een aantal aanbevelingen. Een van die aanbevelingen is dat optimale ontsluitingen cruciaal zijn voor regio’s waar krimp actueel is. “De Centrale As is één van de belangrijkste ontsluitingen voor Noordoost Fryslân. Het is ook een belangrijke drager van het Sociaal Economisch Masterplan. Door De Centrale As krijgt onze regio eindelijk een goede verbinding met het stedelijk netwerk Leeuwarden, Drachten en Groningen. Alleen dan kan Noordoost Fryslân de toekomst met vertrouwen tegemoet zien”, zo onderstreept Meinema het belang van dit initiatief.

Commissaris Jorritsma gaf in reactie aan zeer onder de indruk te zijn van de grote respons, maar is vooral verheugd met het brede draagvlak in Noordoost Fryslân vóór De Centrale As. De provincie Fryslân heeft het volste vertrouwen dat de Centrale As kan worden aangelegd.

Foto: Pieter Willem Meinema, woordvoerder namens de vijf ondernemersverenigingen, overhandigd symbolisch het draagvlak in Noordoost Fryslân vóór De Centrale As aan Commissaris John Jorritsma en Gedeputeerde Piet Adema.

Thema's

Partners