Onderzoek: Haal meer uit Defensie

defensie 30 Nov 2010

Vanuit het Platform Defensie-Bedrijfsleven Noord/West wordt het komende halfjaar onderzocht hoe Defensie en bedrijfsleven elkaar in de regio kunnen versterken. Er is nog veel pionierswerk te verrichten, maar kansen zijn er zeker.

VNO-NCW Noord en het Ministerie van Defensie, verenigd in het Platform Defensie-Bedrijfsleven Noord/West, gaan het komende half jaar onderzoek doen naar de economisch effecten van de aanwezigheid van Defensie in de drie noordelijke provincies en (de Kop van) Noord-Holland. Hiermee hopen we de samenwerking in de toekomst een stevig inhoudelijk fundament te geven.

De overeenkomst van het onderzoek werd eind november ondertekend door Generaal-majoor der mariniers Ton van Ede (Commandant Zeestrijdkrachten), Bert van der Haar, voorzitter VNO-NCW Noord en Peter van Kampen van de Rijksuniversiteit Groningen (Wetenschapswinkel).

Regionaal aanbesteden
Het onderkennen van de economische betekenis van Defensie is een terrein waarop nog veel pionierswerk te verrichten is. Voor het (regionaal) bedrijfsleven is van belang om inzicht te krijgen in de vraag hoe zij beter van Defensie kan profiteren, met name op het gebied van aanbestedingen. Het onderzoek focust dan ook op de vraag welke inkoopcategorieën Defensie momenteel Europees, nationaal en regionaal aanbesteedt en welke bedragen hiermee zijn gemoeid.

Binnen het onderzoek wordt nagegaan of er plannen of mogelijkheden zijn voor vergroting van de regionale aanbesteding in de toekomst. Daartoe zullen procedures inzichtelijker moeten worden gemaakt, zodat regionale bedrijven beter kunnen inspelen op aanbestedingen en competitiever worden ten opzichte van de grote landelijke bedrijven.

Defensie in de regio
Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee masterstudenten Economische Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zullen analyseren aan welke voorwaarden moet worden voldaan om regionale aanbesteding tot een succes te maken. Ook zullen zij nagaan welke uitwisselingen er op personeel- en op opleidingsgebied mogelijk zijn met bedrijven c.q. regionale opleidingscentra.

Derde element van het onderzoek betreft de sociaaleconomische effecten van de aanwezigheid van Defensie in de regio, hoewel deze moeilijk zijn uit te drukken in financiële termen. Hierbij kan worden gedacht aan de effecten van medegebruik (vliegveld, brandweer, haven), het delen van faciliteiten, inbrengen van kennis in de regionale economie, de economische inbreng van ex-defensiepersoneel als werknemer/bedrijf en de vorming van arbeidspools tussen defensie en bedrijfsleven.

De focus van het onderzoek ligt op de vliegbasis Leeuwarden en de marinebasis in Den Helder, maar het uiteindelijke doel is om een model te ontwikkelen dat ook voor andere regio’s de kansen in kaart kan brengen. Kansen voor zowel Defensie als voor het bedrijfsleven.

 
Foto-onderschrift:

V.l.n.r. Peter van Kampen (RUG), Bert van der Haar (voorzitter VNO-NCW Noord) en Generaal-majoor der mariniers Ton van Ede tekenen de overeenkomst. Op de achtergrond de masterstudenten Marc de Bruin en Daniel Banis.

Partners