‘Uitblijven Centrale As desastreus voor Noordoost-Friesland’

friesland centrale as 25 Nov 2010

De provincie Fryslân mag voorlopig niet beginnen met de aanleg van de Centrale As. Dit heeft de Raad van State vandaag bepaald. Voor de leefbaarheid in Noordoost-Friesland zou het definitief uitblijven van de Centrale As desastreus zijn”, aldus Akke Groenewoud, senior manager VNO-NCW Noord.

De Raad heeft besloten de bodemprocedure te schorsen om tot een weloverwogen besluit te komen. VNO-NCW Noord vertrouwt erop dat de Raad uiteindelijk tot een positief oordeel zal komen inzake de Centrale As, die voert van Dokkum naar de Wâldwei.

“De noodzaak van de Centrale As is gezien de economische en demografische ontwikkelingen in Noordoost-Friesland van groot belang”, aldus Groenewoud. “De As maakt onderdeel uit van specifieke gebiedsontwikkeling, noodzakelijk om die regio vitaal te houden en mee te laten ontwikkelen met de rest van Friesland.”

VNO-NCW Noord zet zich al jaren in voor de aanleg van de nieuwe verbinding tussen Dokkum en de Wâldwei. Het komt de verkeersveiligheid ten goede, vermindert de milieubelasting, verhoogt de leefbaarheid van de dorpskernen en zorgt voor een sterk verbeterde ontsluiting.

Daarmee wordt ook de bereikbaarheid van het bedrijfsleven vergroot en wordt de regio aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven. Indien de Centrale As uitblijft, komen kernwaarden als cultuur en onderwijs in het geding. Wat VNO-NCW Noord betreft zijn nut en noodzaak van de Centrale As al lang en breed aangetoond.

Thema's

Partners