OZB verhoging Groningen: onevenredig en onnodig

Groningen 19 Okt 2010

VNO-NCW Noord en MKB Noord noemen het voornemen van de gemeente Groningen om de Onroerende Zaak Belasting (OZB) in 2011 met bijna 10% te verhogen onevenredig, onverantwoord en onnodig. In een open brief verzoeken de werkgeversorganisaties de gemeente met klem van dit voornemen af te zien.

Onevenredig

De gemeente Groningen staat met betrekking tot het OZB tarief op dit moment zowel in noordelijk perspectief als in G36 verband (de 36 grootste Nederlandse gemeenten) in de top 5 van dure gemeenten. Bovendien betaalt een gebruiker en eigenaar van een bedrijfspand bijna 4,3 maal zoveel als een gewone woningbezitter. “De Stad Groningen heeft hiermee de scheefste verhouding van het Noorden”, aldus Lambert Zwiers, directeur VNO-NCW Noord.

Onverantwoord

Hoewel er hoopgevende tekenen van herstel zijn te noteren voor de economie is het bedrijfsleven nog lang niet de oude. Verliezen van omzet, winst en personeel van de afgelopen twee jaar moeten nog worden goedgemaakt en ook de marges staan nog steeds onder druk. “Wij vinden het daarom onverantwoord de OZB verhoging door te voeren. Met deze verhoging wordt het concurrentienadeel voor ondernemers in Groningen alleen maar groter”, aldus Ron van Gent, regiodirecteur MKB Noord.

Onnodig

Lastenverzwaring voor het bedrijfsleven is volgens de werkgeversorganisaties geen noodzakelijk kwaad, maar een keuze. “Het staat Groningen vrij om net als andere gemeenten steviger in de eigen begroting in te grijpen en scherpere keuzes te maken”, aldus Zwiers. “Zo trekt Groningen circa € 14 miljoen uit voor nieuw beleid. Als de gemeente het ambitieniveau verlaagt naar €10 miljoen is de OZB verhoging in het geheel niet nodig.”

VNO-NCW Noord en MKB Noord roepen de gemeente Groningen dan ook op om andere keuzes te maken. Bedrijven en instellingen betalen op dit moment al meer dan evenredig, de concurrentiepositie staat flink onder druk en er zijn andere manieren om financiën in balans te brengen.

Partners