‘Economische crisis moet niet leiden tot symptoombestrijding’

F. Donders 26 Jun 2010

“De huidige economische crisis en de daardoor ontstane turbulentie op de markt, leiden onze aandacht af van waar onze prioriteit eigenlijk zou moeten liggen. Bij de ondernemers. Zij vooral creëren economische waarde. Niet alleen banken, landen en de Euro, maar vooral onze ondernemingen zullen overeind gehouden moeten worden”, aldus Frans Donders, lector Kennisintensief Ondernemerschap aan het Kenniscentrum Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen.

Donders stelde in zijn installatierede eind vorige maand dat het van essentieel belang is dat we “met elkaar in staat zijn om de waarde van de oude economie te behouden”. Donders: “Sterke bedrijven die momenteel in de etalage staan, moeten worden gekoppeld aan goede jonge en innovatieve ondernemers. Anderzijds zullen we in staat moeten zijn om minder vluchtigheid en meer innovatiekracht en duurzaamheid en derhalve blijvende waarde in de nieuwe economie te brengen via goed opgeleide ondernemers en sterke ondernemingen.”

“Als we dat niet voor elkaar krijgen, voorspel ik dat het uiteindelijke negatieve effect op de economie nog vele malen groter en langduriger zal zijn dan de huidige crisis. Systeemfouten en falend toezicht hebben geleid tot de huidige crisis. Laten we ons niet verliezen in het repareren of, erger nog, cosmetisch corrigeren van deze secundaire systemen en daarbij het primaire systeem van de economische motor, ondernemerschap, uit het oog verliezen.”

“Onze internationale concurrentiepositie wordt niet in de eerste plaats bepaald door banken maar door de wijze waarop wij de kennis en competenties van onze hoogopgeleide beroepsbevolking gebruiken voor echte en duurzame innovatie. Behoud van waarde in de oude economie en het creëren van duurzame waarde in de nieuwe economie vormen daarom belangrijke doelstellingen voor het onderzoeksprogramma van het lectoraat Kennisintensief Ondernemerschap.”

Thema's

Partners