‘Naar een slagvaardige en efficiënte gemeente’

gemeentehuis groningen 24 Mrt 2010

VNO-NCW Noord heeft de collegeonderhandelaars in het Noorden geadviseerd om te streven naar een efficiënter beleid van gemeenten. Aangezien hun takenpakket verder wordt uitgebreid en er voor de nieuwe gemeentebesturen een flinke bezuinigingsopgave in het verschiet ligt, zal er een verscherpte beleidsinzet worden gevraagd.

Efficiënter werken

Om efficiënter te kunnen werken, moeten de nieuwe gemeentebesturen volgens VNO-NCW Noord meer werk uitbesteden aan marktpartijen. Hierbij kan gedacht worden aan afvalinzameling en ingenieursdiensten, maar ook aan het uitbesteden van rioleringsdiensten.

Om de kosten te reduceren moeten gemeenten volgens VNO-NCW Noord een gezamenlijk inkoopbeleid voeren. Juist bij producten en diensten met lage volumes kan dit voor individuele gemeenten tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden. Hierbij kan ook gedacht worden aan bulkdiensten als telecom en energie.

Daarnaast pleit VNO-NCW Noord voor het onderbrengen van uitvoeringstaken in shared service centers. Zaken die bijvoorbeeld goed zijn te organiseren in dit verband zijn klantencontacten, belastinginning, financiële administratie, personele administratie en ICT ondersteuning.

Schaalgrootte

Overheidstaken moeten volgens VNO-NCW Noord zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven worden georganiseerd. Om die reden zijn in de afgelopen jaren steeds meer taken bij gemeenten terecht gekomen. Veel gemeenten zijn echter niet of onvoldoende toegerust voor hun kerntaken. Hierover maakt VNO-NCW Noord zich ernstige zorgen.

In onze ogen is er in Noord-Nederland ruimte voor hooguit 15 tot 20 gemeenten, waarbij iedere gemeente een sterke stedelijke kern zou moeten hebben. Met dit uitgangspunt komt onherroepelijk ook de vraag aan de orde van de schaalgrootte van de naastgelegen overheidslaag. In plaats van drie provincies in Noord-Nederland zou één provincie de juiste schaalgrootte zijn.

Thema's

Partners