Noordelijk bedrijfsleven verontwaardigd

Noordelijk bedrijfsleven verontwaardigd 24 Nov 2009

MKB-Noord, VNO-NCW Noord en LTO-Noord vinden het voorstel van de gemeente Smallingerland om twaalf jaar lang de OZB tarieven met 20 procent te verhogen, onvoorstelbaar en volkomen onacceptabel. Reden voor de exceptionele verhoging is de aanleg van de spoorverbinding Groningen - Heerenveen.

Het is principieel onjuist om te proberen de gemeentelijke financiën op deze wijze op orde te houden. Met deze grote lastenverzwaring voor burgers en ondernemers geeft de politiek een verkeerd signaal af. Tariefsstijgingen van deze omvang vormen een directe aantasting van vestigingsklimaat en het economisch klimaat van de regio.

De werkgeversorganisaties waarderen dat de gemeente Smallingerland juist in deze economische tijd afspraken wil maken en wil investeren binnen het Regiospecifiek Pakket. Ook de werkgevers zijn voorstander van de spoorverbinding. Het voorstel voor de onderbouwing van de 20-procents tariefstijging laat echter geen enkele afweging zien. Waar het gaat om echte beleidskeuzes te maken, toont de gemeente Smallingerland hiermee aan niet transparant te zijn.

Het noordelijk bedrijfsleven is van mening dat de gemeente Smallingerland in de eerste plaats zelf moet bijdragen aan het project. Zij zal binnen haar begroting moeten zoeken naar alternatieve financiering van de spoorlijn, waarbij publiek-private samenwerking nadrukkelijk in overweging zou moeten worden genomen.

Het voorstel van de gemeente Smallingerland toont aan dat het noodzakelijk is om vanuit het Rijk een duidelijk plafond aan te brengen aan de tariefontwikkelingen van gemeentelijke belastingen. De drie ondernemersorganisaties vertrouwen erop dat de politiek in Smallingerland op tijd bij de les is en het voorstel van de tariefverhoging in heroverweging zal nemen.

Partners