Van der Hoeven schiet door met ethisch appèl

Van der Hoeven schiet door met ethisch appèl 27 Okt 2009

De gezamenlijke werkgeversorganisaties vinden dat minister Van der Hoeven van Economische Zaken doorschiet met een oproep tot meer normbesef bij het bedrijfsleven. Het besef ontbreekt dat het economisch herstel juist moet komen van datzelfde bedrijfsleven, stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een brief aan de minister.

Van der Hoeven wil een debat organiseren over integriteit en normbesef bij de nieuwe lichting managers. Aanleiding daarvoor is een onderzoek van KPMG, waaruit bleek dat jonge managers eerder worden gedreven door persoonlijke drijfveren dan door normen en waarden met betrekking tot goed ondernemerschap.

De EZ-minister beperkt haar ethisch appèl echter niet tot jonge managers. Zij richt zich op alle managers, ondernemers en bestuurders. "Dat is in het wilde weg schieten en geeft geen pas voor de minister voor het bedrijfsleven", schrijven de werkgeversorganisaties.

Van der Hoeven gaf afgelopen weekeinde in de media aan dat een gebrek aan normbesef bij ondernemers één van de factoren was in de huidige crisis. Het economisch herstel moet echter van diezelfde ondernemers komen, aldus VNO-NCW.

Bron: www.vno-ncw.nl.

UPDATE: Minister Maria van der Hoeven heeft de werkgeversorganisaties uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van kritiek die de ondernemers hebben op uitspraken die ze gisteren heeft gedaan. Er zal vandaag nog een ontmoeting zijn.

De organisaties zijn woedend op Van der Hoeven, omdat ze in De Telegraaf zei dat de crisis mede is veroorzaakt door een gebrek aan normbesef bij ondernemers. "Een gebrek aan ethisch en moreel handelen is mede oorzaak geweest van de economische crisis", zei de minister letterlijk.

Partners