VNO-NCW Noord: Ondernemers als lokale bondgenoten

NO-NCW Noord: Ondernemers als lokale bondgenoten 1 Okt 2009

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 heeft VNO-NCW Noord een document opgesteld met standpunten die van belang zijn voor het ondernemingsklimaat in Noord-Nederland. Belangrijk hierbij is een goede samenwerking tussen gemeenten en ondernemers.

Op financieel gebied is het van belang om een relatie te leggen tussen een heffing en de besteding daarvan. Gebruik bijvoorbeeld de toeristenbelasting voor het versterken van toerisme en recreatie en stop het niet in de pot van algemene middelen. Creëer draagvlak voor de Onroerende-zaakbelasting door ondernemers te betrekken bij de uitgave hiervan, zodat zij kunnen aangeven welke economische trends zij voorzien en welke doelen zij nastreven.

Gemeenten kunnen veel doen om het lokale ondernemingsklimaat positief te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door het aantal regels in te perken (gedoe-reductie), procedures vlot te laten verlopen en het beperken van lokale lasten. Maar ook door te zorgen voor goede sociale voorzieningen en kwalitatief goed onderwijs. Bedrijven kunnen hieraan bijdragen door voldoende leer-werkplekken aan te bieden.

De komende jaren zullen gemeenten het met minder financiële middelen moeten doen. In het kader daarvan is schaalvergroting volgens VNO-NCW Noord onontbeerlijk. Alleen grote, krachtige gemeenten met minimaal 50.000 inwoners hebben voldoende bestuurlijke kracht om de juiste keuzes op economisch, onderwijskundig, cultureel en maatschappelijk gebied te maken.

De nieuwe raden die in 2010 worden gekozen, moeten dan ook toewerken naar nieuwe gemeenten, met uiteindelijk als doel een totaal van hooguit 25 gemeenten in Noord-Nederland in combinatie met één landsdelige provincie.

Download het document van VNO-NCW Noord hier.

Thema's

Partners