Bedrijfsleven steunt keuze voorkeursvariant Zuidelijke Ringweg Groningen

Bedrijfsleven steunt keuze voorkeursvariant Zuidelijke Ringweg Groningen 3 Jul 2009

VNO-NCW Noord steunt samen met een tiental ondernemersorganisaties de keuze van de stuurgroep Zuidelijke Ringweg Groningen. De voorkeursvariant, gedeeltelijk overkapte verdiepte ligging, kan rekenen op een breed draagvlak van het bedrijfsleven.

Met deze aanwijzing is een belangrijke horde genomen in het proces van de structurele oplossing voor de Zuidelijke Ringweg Groningen. 

Het bedrijfsleven roept al vele jaren dat er een structurele oplossing moet komen voor de Zuidelijke Ringweg. Het economische belang van de Zuidelijke Ringweg is immens, 80.000 banen hangen samen met deze weg. Pas de laatste twee jaar wordt dit gevoel van urgentie breed gedeeld. De Zuidelijke Ringweg is meer dan een vervoersas, het is ook een belangrijke ontwikkelingsas. De voorliggende plannen bieden kansen om hieraan invulling te geven. Door de kennis, kunde en innovatiekracht van het bedrijfsleven er nauw en op tijd bij te betrekken kan worden gewerkt aan een verder geoptimaliseerde variant die meer mogelijk maakt binnen de financiële kaders.

Taskforce Groningen BereikbaarHet voorstel van het Groninger bedrijfsleven om parallel aan de uitwerking van de voorkeursvariant een Taskforce Groningen Bereikbaar in te stellen, is door de stuurgroep overgenomen. Dit stemt tot grote tevredenheid, vooral omdat het gezamenlijke bedrijfsleven een groot belang heeft bij deze bereikbaarheid en zich mede verantwoordelijk voelt op dat punt. Met het instellen van de taskforce zal een positieve bijdrage geleverd worden.

Thema's

Partners