Informatiebijeenkomst Seaports Experience Center

16 Feb 2009

De Noordelijke Regieraad Bouw, VNO-NCW Noord, MKB-Noord en de Kamer van Koophandel organiseren op donderdag 12 maart 2009 een informatiebijeenkomst over het Seaports Experience Center (SEC).

Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over het SEC, de diensten die het SEC gaat leveren en de mogelijkheden voor u als bedrijf om partner te worden.

De Eemshaven en het havengebied Delfzijl zijn sterk in ontwikkeling. De gevestigde bedrijven en nog te vestigen bedrijven kunnen ondanks de kredietcrisis  moeilijk voldoende en gekwalificeerd personeel vinden. Het Seaports Experience Center (SEC) moet hier verandering in brengen. 

Naar verwachting zal het vinden van voldoende en geschikt personeel in de toekomst steeds moeilijker worden in de Eemshaven en in havengebied Delfzijl. Leerlingen/studenten en werkzoekenden zijn nog te vaak onbekend met het gebied. De beeldvorming over het gebied komt niet overeen met de werkelijkheid. Het SEC gaat deze knelpunten aanpakken. Het SEC krijgt op het terrein van informatie, onderwijs en arbeidsmarkt een coördinerende rol voor het havengebied Delfzijl en de Eemshaven (Eemsdelta).

Het SEC heeft als doelstellingen:

-          het promoten van de Eemshaven en havengebied Delfzijl in de breedste zin des woord

-          kennis vergroten en informatie verstrekken over de Eemshaven en het havengebied Delfzijl

-          bevorderen van de instroom – ondersteuning bij beroepskeuze – van leerlingen/ studenten/werkzoekenden naar beroepen in de Eemshaven en het havengebied Delfzijl. Het betreft zowel technisch als niet technisch personeel.

Het SEC coördineert en voert uit. Hiervoor zijn en worden diensten/producten ontwikkeld. Bestaande diensten of nog te ontwikkelen diensten van partners worden ingezet om invulling te geven aan de vraag. Het SEC is ondermeer op zoek naar bijvoorbeeld: excursiebedrijven voor rondleidingen, leer-werkbedrijven, stage- en afstudeerplaatsen, sponsors voor de expositie en op te leiden leermeesters.

Wordt u een partner van het SEC?

Samen met u willen wij invulling geven aan de doelstellingen van het SEC en van het SEC een succes maken!

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op donderdag 12 maart a.s. vanaf 16.00 uur op Landgoed Ekenstein, Alberdaweg 70 te Appingedam. Voor meer informatie en uw aanmelding kunt u terecht op: www.seaportsexperiencecenter.nl

Thema's

Partners