Liever volledige verdubbeling N33, dan halve snelweg

5 Dec 2008

VNO-NCW Noord is geen voorstander van een onderzoek naar een snelwegvariant van de N33. De noordelijke ondernemersorganisatie stelt vast dat de discussie over de N33 lang genoeg heeft geduurd en de tijd is gekomen voor de volksvertegenwoordigers in Groningen en Drenthe om een keuze te maken.

Onlangs werd door een aantal fracties in Provinciale Staten van Groningen de wens uitgesproken om een versoberde snelwegvariant uit te laten rekenen. VNO-NCW Noord geeft er echter de voorkeur aan om te streven naar volledige verdubbeling van de N33. In dat geval dienen eventuele besparingen op de autoweg-variant ingezet te worden voor verdubbeling van het noordelijke deel van de N33. Op die manier wordt ook de Eemshaven beter ontsloten.
 
Volgens de raming, die volgens vastgelegde spelregels wordt uitgevoerd, past een snelwegvariant niet binnen het budget. Anderen menen dat het voor eenzelfde bedrag aangelegd kan worden als een 2x2-baans autoweg. Los van de vraag of dit een realistische raming is, zou bovendien de maximumsnelheid in deze variant gedurende 17 van de 38 kilometer op 100 km/uur te liggen. VNO-NCW Noord is van mening dat de regio meer gebaat is bij volledige verdubbeling van de N33 dan met de aanleg van een halve snelweg.

 

Reportage van TV Noord

Thema's

Partners