VNO-NCW Noord pleit voor externe projectgroep Zuiderzeelijngelden

14 Mei 2008

VNO-NCW Noord heeft de Friese provinciale politiek in een brief opgeroepen een externe projectgroep in te stellen om de besteding van de Zuiderzeelijngelden in goede banen te leiden.

Deze projectgroep staat buiten de bestaande structuren en is zo beter in staat de voortgang van planvorming en projectuitvoering te bewaken en het overzicht te bewaren van het totale pakket aan maatregelen.

Op korte termijn zullen forse investeringen gedaan moeten worden die vooral op de borden van de lagere overheden komen te liggen. Het is volgens VNO-NCW Noord de vraag of zij de slagkracht en de expertise hebben om deze extra werkzaamheden adequaat uit te voeren. Daarom is het van belang dat vooral ook externe partijen worden ingeschakeld om het proces te bewaken en voortgang te boeken.

Door te kiezen voor een externe projectgroep houden de overheden bovendien hun handen vrij om rijksgeld binnen te slepen voor reguliere projecten. Dat is in de afgelopen jaren al een moeilijke klus gebleken. Het RSP is bedoeld als additionele investering maar wanneer overheden er niet in slagen voldoende reguliere middelen te verwerven dan zal het alsnog een sigaar uit eigen doos blijken te zijn.

Met betrekking tot het Regionaal Economisch Programma bepleit VNO-NCW Noord een sterk marktkader. Ondernemers weten als geen ander waar de economische kansen liggen en zijn goed in staat om de prioriteiten aan te geven.

Thema's

Partners