Rapport VNO-NCW Noord selectief geciteerd in Centrale As discussie

14 Apr 2008

VNO-NCW Noord heeft met verbazing geconstateerd dat GroenLinks Tweede-Kamerlid Duyvedak selectief geciteerd heeft uit het rapport ´Hoe gaan we om met ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen?´ bij het stellen van Kamervragen over de Centrale As.

Hij koppelde enkele aanbevelingen van het rapport aan de vraag of minister Cramer bereid is de aanleg van de Centrale As en het bedrijventerrein Quatrebras in Friesland tegen te houden. Daarmee gaat Duyvedak veel te kort door de bocht.

In het rapport van VNO-NCW Noord worden aanbevelingen gedaan over efficiënt ruimtegebruik, landschappelijke inpassing en een op de markt afgestemd kwaliteitsniveau bij het aanleggen van bedrijfsterreinen. De aanleg van het bedrijfsterrein Quatrebras leent zich bij uitstek voor het toepassen van de geboden handvatten. Zeker gezien het feit dat bij de aanleg van de Centrale As juist ongekend veel geld wordt gestoken in landschappelijke inpassing.

VNO-NCW Noord heeft zich in december 2005 al uitgesproken voor de aanleg van de nieuwe verbinding tussen Dokkum en de Wâldwei. Het komt de verkeersveiligheid ten goede, vermindert de milieubelasting, verhoogt de leefbaarheid van de dorpskernen en zorgt voor een sterk verbeterde ontsluiting. Daarmee wordt ook de bereikbaarheid van het bedrijfsleven vergroot en wordt de regio aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven. Wat VNO-NCW Noord betreft zijn nut en noodzaak van de Centrale As al lang en breed aangetoond. VNO-NCW Friesland heeft derhalve de petitie ondertekend met betrekking tot de Centrale As, die morgen aangeboden zal worden aan de vaste Kamercommissie VROM.

Minister Cramer van VROM heeft in september 2007 het rapport ´Hoe gaan we om met ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen?´ in ontvangst genomen en zij gaf aan waardering te hebben voor de praktische insteek. VNO-NCW Noord zal de minister dan ook per brief laten weten voorstander te zijn van de aanleg van de nieuwe verbinding tussen Dokkum en de Wâldwei, inclusief het nieuwe bedrijfsterrein Quatrebras. 

Thema's

Partners