Met de markt meer waar voor je geld

11 Apr 2008

VNO-NCW Noord wil dat de sterke publiek private samenwerking rond het alternatief pakket voor de Zuiderzeelijn nu wordt doorgetrokken in de aanpak van de ringweg Groningen.

Door nu samen aan het zeer complexe probleem van de Zuidelijke Ringweg te werken kan veel tijdswinst en efficiëntie geboekt worden. Vooruitlopend hierop hebben sinds 2005 een aantal marktpartijen zich al verenigd in het door VNO-NCW Noord opgerichte Werkatelier Zuidelijke Ringweg Groningen.

Het gemeentebestuur van Groningen lijkt gehoor te geven aan de oproep om met open vizier naar de beste oplossing voor de ring te zoeken. In maart 2006 heeft het Werkatelier Zuidelijke Ringweg Groningen van VNO-NCW Noord haar bevindingen reeds gepresenteerd aan de lokale en regionale bestuurders. Langs de denklijnen van scheiding van verkeersstromen, verticale bundeling en ruimtelijke kwaliteit werd onder andere de ondergrondse variant door VNO-NCW Noord destijds als mogelijke oplossing gepresenteerd. Uiteindelijk moeten de doelen leidend zijn zodat hier door de markt een effectieve, haalbare en betaalbare oplossing bij gezocht kan worden.

Intensieve publiek private samenwerking maakt een integraal bereikbaarheidsoffensief mogelijk. Met het regiospecifieke pakket Zuiderzeelijn komt in de komende jaren geld vrij om een flinke impuls te geven aan de bereikbaarheid van Noord-Nederland. De aanpak van de Zuidelijke Ringweg Groningen moet met voorrang en voortvarend worden aangepakt en waar mogelijk gecombineerd worden met de werkzaamheden van aanpalende projecten.

In het Werkatelier Zuidelijke Ringweg Groningen zijn verenigd: VNO-NCW Noord, Bouwend Nederland regio Noord, BAM Civiel, BAM Consult, Ballast Nedam, BOAG, DHV, Witteveen + Bos, Arriva, Transport en Logistiek Nederland regio Noord en de Groningen City Club.

Thema's

Partners