Ondernemers content met nieuwe fusiegemeente

24 Jan 2008

VNO-NCW Noord ondersteunt het voornemen van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten om met elkaar te fuseren. De raden van deze drie gemeenten namen op 23 januari het intentiebesluit tot herindeling. De gemeente die hierdoor ontstaat zal beter in staat zijn slagvaardiger en efficiënter op te treden, hetgeen de economische ontwikkeling in de regio ten goede komt.

De schaalgrootte en bestuurlijke doelmatigheid van de vele kleinere gemeenten in Noord-Nederland laten al jaren te wensen over: zij zijn volstrekt niet berekend op de uitdagingen van deze nieuwe tijd. Deze gemeenten missen de professionaliteit, kwaliteit en kritische zelfreflectie om voortvarend en ambitieus te handelen in het belang van haar bewoners en de aldaar gevestigde bedrijven. Op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau zijn er weinigen te vinden die het aandurven werk te maken van gemeentelijke herindeling. Daarom is VNO-NCW Noord in 2007 het offensief gemeentelijke herindeling gestart.

40.000 inwoners

Onderzoek heeft uitgewezen dat voor een efficiënte organisatie een minimale schaalgrootte van 40.000 inwoners noodzakelijk is. Gemeenten dienen het formaat te hebben dat past bij de opdracht die de burgers en bedrijfsleven hen geven. Burgers en ondernemers dienen voor de overheid voorop te staan, binnen een transparante structuur met heldere politieke verantwoordelijkheden.

Ook de onderhandelingspositie richting rijk en provincie schiet vaak tekort bij kleinere gemeenten. De belangen van de bedrijven en inwoners zijn hier niet bij gediend omdat kleinere gemeenten nu eenmaal minder gedaan krijgen bij het rijk en de provincie dan een gemeente van minimaal 40.000 inwoners.

Kans voor Oost-Groningen én Friesland

Juist een grensregio als Oost-Groningen is gebaat bij een grotere en sterkere gemeente. VNO-NCW Noord ondersteunt de gekozen hoofdrichting: grotere besluitvaardigheid door minder bestuurlijke drukte. Dit kan de economische impuls geven aan een regio waar dit zo hard nodig is. VNO-NCW Noord heeft er alle vertrouwen in dat dit voorbeeld elders in Groningen en Friesland spoedig navolging zal krijgen.

Partners