VNO-NCW Noord geschokt door buitensporige eisen bij bouw provinciehuis

17 Apr 2007

Haren, 17 april 2007. VNO-NCW Noord is onaangenaam verrast door het nieuws dat grote Friese aannemers afhaken voor de nieuwbouw van het provinciehuis in Leeuwarden. Niet omdat men geen ambitie heeft mee te dingen naar deze opdracht. Maar omdat de combinatie van specifieke referentie-eisen de markttoegang voor noordelijke bouwers onnodig belemmert. Zelfs in nauwe samenwerking met elkaar vallen de gerenommeerde regionale bouwers buiten de boot.

VNO-NCW Noord pleit al jaren voor reële aanbestedingstrajecten in de regio. De situatie in Friesland betreft een prekwalificatie die vooraf gaat aan de werkelijke aanbesteding. Er worden door de provincie nu zulke onneembare drempels opgeworpen dat het buitenspel zetten van de regionale bouwers een automatisch gevolg is. Dit vindt VNO-NCW Noord niet allen buitengewoon pijnlijk voor de regio, het is ook strijdig met de adviezen inzake nieuwe aanbestedingswet.

De bouw levert in het Noorden een bovengemiddelde bijdrage aan het Bruto Regionaal Product. Het gaat om bijna 8% van de werkgelegenheid, 55.000 mensen zijn er direct werkzaam, terwijl er nog eens zo'n 82.000 afhankelijk van zijn. De provincie gaat met de huidige opstelling voorbij aan de Friese werkgelegenheid zonder dat hiervoor een dwingende noodzaak is.

De bouw van het nieuwe provinciehuis is complex. Op een kleine oppervlakte zullen sloop-, restauratiewerkzaamheden, nieuwbouw in een lastige logistieke omgeving moeten worden verricht. Noordelijke bouwers zijn gekwalificeerd dergelijke klussen op te pakken. Onredelijke selectiecriteria zetten regionale bouwers ten onrechte buitenspel. Stel als overheid redelijke eisen en zadel het bedrijfsleven niet op met onzinnige vereisten en verplichtingen.

Toen voormalig minister Brinkhorst in 2006 Friesland bezocht is door VNO-NCW Noord en Bouwend Nederland aandacht gevraagd voor de problematiek rondom de extreme eisen bij aanbestedingen. De Noordelijke Regieraad Bouw heeft het onderwerp keer op keer geadresseerd. Zelfs op 4 april jongstleden, toen ruim 60 noordelijke ondernemers een grote delegatie Tweede Kamerleden bezochten in Den Haag, is uitgebreid stilgestaan bij de positie van regionale bedrijven bij grote aanbestedingen. De Tweede Kamerleden waren toen erg uitgesproken over het feit dat wat hen betreft regionale bedrijven niet buiten de boot mogen vallen.

Thema's

Partners