Zuidelijke Ringweg Groningen: van flessenhals naar stuwende corridor

23 Mrt 2006

Haren, 23 maart 2006 - Een innovatieve en integrale aanpak voorkomt een infarct op de Zuidelijke Ringweg Groningen. Dit biedt de beste kansen voor de ontwikkeling van de stad Groningen als onbetwist economisch zwaartepunt en daarmee het gehele stedelijke netwerk Groningen - Assen. Dat is de conclusie van de Tussenrapportage die het Werkatelier Zuidelijke Ringweg Groningen op 22 maart 2006 heeft aangeboden aan de politieke bestuurders uit de regio Groningen - Assen.

Nadat bekend werd dat gelden van het Rijk voor een Zuidtangent voorlopig niet beschikbaar komen, heeft VNO-NCW Noord in april 2005 de overheid opgeroepen om samen met het bedrijfsleven tot intelligente oplossingen te komen voor het dreigende infarct op het Julianaplein en de zuidelijke ringweg.

Werkatelier Zuidelijke Ringweg Groningen

Deze oproep heeft vanuit het bedrijfsleven geleid tot de oprichting van het Werkatelier Zuidelijke Ringweg Groningen. VNO-NCW Noord heeft een aantal relevante marktpartijen gevraagd zich in dit werkatelier te verenigen om met de nodige expertise gezamenlijk te werken aan een duurzame oplossing.

Bij de oplossingsrichtingen die in de Tussenrapportage worden geschetst gaat het Werkatelier uit van een integrale aanpak. Een samenstel van infrastructurele maatregelen, ontwikkeling van (deel)gebieden, aanleg van transferia, uitbouw van openbaar vervoer, verkeers-managementsystemen en maatregelen gericht op de bereikbaarheid van de binnenstad. Bijvoorbeeld het Kolibri project (Stadsgewestelijk Openbaar Vervoersplan) kan zeer goed in samenhang met infrastructurele maatregelen worden uitgevoerd.

Aanbod

Het Werkatelier Zuidelijke Ringweg Groningen doet in haar Tussenrapportage een aanbod richting de drie overheidspartijen om gezamenlijk te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een Publiek Private Samenwerking. Gezien de parallelle belangen en de complexiteit van de problematiek, gevoegd bij de integrale aanpak die gewenst is ligt een PPS project voor de hand.

De betrokken bestuurders, Calon en Musschenga (provincie Groningen), Swierstra (provincie Drenthe) en Schuiling (gemeente Groningen) zijn ingenomen met het initiatief van het Werkatelier. Individueel spreken zij hun waardering uit over de integraliteit van het plan en de voorzet tot een PPS-project. Ook van de zijde van Rijkswaterstaat Noord-Nederland is steun toegezegd bij het zetten van de volgende stap.

In de komende periode zullen partijen in gezamenlijkheid een mogelijke verdere samenwerking onderzoeken. De uitkomst van het gezamenlijke onderzoek zou voor de zomer 2006 bekend kunnen zijn.

Deelnemende partijen in het Werkatelier Zuidelijke Ringweg Groningen:VNO-NCW Noord, Bouwend Nederland regio Noord, Arriva, Ballast Nedam, BAM, DHV, Friesland Bank, Groningen City Club (GCC), PRC, Transport en Logistiek Nederland (TLN) regio Noord, Witteveen + Bos

Thema's

Partners