Nu beginnen met sobere uitvoering verdubbeling N33

30 Sep 2005

Haren, 30 september 2005 - VNO-NCW Noord steunt de Minister van Verkeer en Waterstaat om nu te starten met de verdubbeling van de N33. De bijdrage van Rijk en regio maakt de zo gewenste verdubbeling van de N33 mogelijk. Daarmee worden drie belangrijke doelen bereikt: een economische structuurversterking van de regio, een betere doorstroming van het verkeer en een hogere verkeersveiligheid. VNO-NCW Noord vindt dat de sobere variant snel uitgevoerd moet worden.

4-baans autowegMiddels een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Peijs aangeven dat zij niet bereid is bovenop de, via de motie Hofstra verkregen middelen nog extra te investeren in de verdubbeling van de N33 tot een autosnelweg. Zij beroept zich op het feit dat de N33 geen capaciteitsprobleem heeft maar een veiligheidsprobleem. Dit kan volgens haar ook ondervangen worden door een sobere uitvoering van de verdubbeling. Een sobere uitvoering betekent een 2x2 baansweg zonder vluchtstroken waarop dan een maximum snelheid zal gelden van 100 km/uur.

Doorpakken en binnen budget uitvoerenVNO-NCW Noord vindt dat hiermee de positie duidelijk is. De noordelijke economie is gebaat bij een snelle uitvoering van de verdubbeling van de N33. Daarbij komt een verdubbeling, ook in de sobere variant, de verkeersveiligheid en de doorstroming ten goede. Verder vindt VNO-NCW Noord dat de mogelijkheden om vluchtstroken aan te leggen en andere verbeteringen uit te voeren open moeten worden gehouden.

Economische impuls
Een goede verbinding tussen Assen en Delfzijl/Eemshaven zorgt niet alleen voor ontlasting van de Zuidelijke Ringweg in Groningen maar geeft ook een economische impuls aan andere gebieden. Met name Assen-Zuid/TT-circuit en de Eemshaven profiteren maximaal. Ook de bereikbaarheid van de Veenkoloniën wordt door de verdubbeling aanzienlijk verbeterd. Het haalt Oost-Groningen uit zijn isolement.

GebiedsontwikkelingHet verdient aanbeveling snel vast te stellen of via een samenhangende ondernemende aanpak voor sociaal-economische opgaven, woningbouw, waterhuishouding en bedrijfsterreinontwikkeling, deze verbindende infrastructuur een katalysator kan zijn. Marktpartijen kunnen samen met betrokken overheden de mogelijkheden van gebiedsontwikkeling vaststellen.

Thema's

Partners