Behoud van talent essentieel voor economische ontwikkeling noorden

28 Sep 2005

Haren, 28 september 2005 - De boodschap voor het noordelijk bedrijfsleven is helder: het is een snel veranderende wereld en alleen de slimsten overleven. Niets doen is geen alternatief. Het noordelijke bedrijfsleven heeft excellente mensen nodig om te blijven innoveren. Voor talentvolle studenten lonken echter de grote bedrijven in de Randstad. Behoud van dit talent is essentieel voor de economische ontwikkeling in Noord-Nederland. De onbekendheid van het noordelijke bedrijfsleven bij deze studenten - en vice versa - moet worden doorbroken. Het talent moet de uitdaging om de hoek vinden, aldus VNO-NCW Noord voorzitter Louwe Dijkema tijdens de bijeenkomst 'Talent zoekt uitdaging om de hoek' samen met de Rijksuniversiteit Groningen

Onbekend maakt onbemind
Veel studenten kennen de noordelijke bedrijven heel gebrekkig en zien in het Noorden nauwelijks carriëre mogelijkheden, terwijl die er voldoende zijn. In de praktijk vertrekken velen na hun studie naar het westen. Een verschijnsel dat zowel de noordelijke ondernemersgemeenschap als de RuG zelf schaadt! Ook het bedrijfsleven gaat niet vrijuit. Noordelijke ondernemers weten vaak niet waar ze bij de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) moeten aankloppen om kennis te vergaren of hoger opgeleiden te werven.

Carriërekansen

VNO-NCW Noord is van mening dat er in Noord-Nederland voldoende bedrijven zijn die uitgelezen carriëremogelijkheden kunnen bieden aan talentvolle afgestudeerden. Juist bij een middelgrote onderneming krijgen dergelijke talenten een kans om zich breed te ontwikkelen en snel carriëre te maken. Ook biedt de regio een dynamisch, cultureel en financieel aantrekkelijk leefklimaat voor deze groep. Een positieve ontwikkeling is de groeiende groep van studenten die met het starten van een eigen bedrijf kiezen voor het ondernemerschap. We moeten af van het idee dat we in Nederland alleen opleiden voor het werknemerschap.

Nauwe samenwerking

Een bijeenkomst als vandaag is een goed voorbeeld van samenwerking tussen bedrijfsleven en studenten. Maar hier moet het niet bij blijven. VNO-NCW Noord zal de komende periode de aanðsluiting met de noordelijke kennisinstellingen intensiveren. Een en ander sluit naadloos aan op het Akkoord van Haren: de intentieverklaring 'Kansen voor Kennis' die VNO-NCW Noord, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool op 12 juli hebben ondertekend. Genoemde partijen zetten zich gezamenlijk in om de economie van Noord Nederland te versterken door de aanwezige kennis en talenten meer en beter te benutten. Het is de bedoeling dat ook met de andere noordelijke hbo-kennisinstellingen (Leeuwarden, Emmen) de contacten verder worden opgepakt en verbreed. Alleen door intensieve samenwerking en door elkaar aan te spreken aan de hand van een concrete agenda kan een belangrijk deel van het talent voor het noorden worden behouden.

Thema's

Partners