VNO-NCW Noord pleit voor gezamenlijke aanpak Julianaplein

1 Apr 2005

Haren 1 april 2005 – Ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord is van mening dat de overheid samen met het bedrijfsleven tot intelligente oplossingen moet komen voor het infarct op het Julianaplein en de zuidelijke ringweg.

Nadat bekend werd dat gelden van het Rijk voor een Zuidtangent voorlopig niet beschikbaar komen heeft VNO-NCW Noord aan de gemeente Groningen het aanbod gedaan om gezamenlijk tot nieuwe, alternatieve oplossingen voor het knelpunt Julianaplein te komen. De gemeente reageert vooralsnog terughoudend. Spijtig want het dichtslibben van dit knooppunt is een doorn in het oog van ondernemers. En met de ontwikkeling van Meerstad, de Eemshaven, de Euroborg en de hoge ambities inzake de woningbouwproductie in de regio Groningen-Assen (ruim 20.000 woningen er bij voor 2010) wordt dit probleem snel nijpender.

De overheid is al lang niet meer alleen in staat om dergelijke complexe infrastructurele problemen op te lossen, zo leert de praktijk. Door vroegtijdig marktpartijen er bij te betrekken kan in publiek private samenwerking tot intelligente, kansrijke alternatieven voor een Zuidtangent worden gekomen. Innovatieve oplossingen waarbij alle relevante aspecten worden meegewogen. Het gaat immers om een vlotte doorstroming van groeiende verkeersstromen voor lokaal en interlokaal verkeer.

De mogelijkheden van een (gefaseerde) ongelijkvloerse kruising en andere verlichtende maatregelen zullen nader dienen te worden onderzocht op haalbaarheid en resultaat. Het is essentieel dat Rijk, provincie en betrokken gemeenten hier nu, na vele jaren van studie en bestuurlijk overleg, gezamenlijk en oplossingsgericht gaan werken aan deze levenslijn voor de noordelijke economie.

Groningen heeft een unieke kans om als landelijk voorbeeld van Publiek-Private Samenwerking een slepend probleem op te lossen. Niets doen en de zaak smorend tot stilstand laten komen is geen alternatief. 

VNO-NCW Noord roept samen met Bouwend Nederland de gemeente Groningen op om haar verantwoordelijkheid, samen met het georganiseerde bedrijfsleven te nemen.

Thema's

Partners