Noord-Nederland uitgelezen locatie voor dienst zorgtoeslagen

13 Jan 2005

Haren 13 januari 2005 - Een nieuw te vormen rijksdienst die vanaf 2006 de ‘’zorgtoeslag’’ gaat toekennen moet in Noord-Nederland worden gevestigd. Dit vindt VNO-NCW Noord in navolging van de PvdA-statenfractie Groningen. De dienst gaat plusminus 500 arbeidsplaatsen omvatten. Vestiging van de dienst in Noord-Nederland is volgens VNO-NCW Noord de goedkoopste optie voor het rijk en geeft bovendien een goede impuls voor de werkgelegenheid in Noord-Nederland.

Uit een onderzoek dat eind 2002 in opdracht van VNO-NCW Noord door de Stec Groep is uitgevoerd wordt aangetoond dat bedrijven en non-profit instellingen die zich oriënteren op een vestigingslocatie voor hun shared services centra (ssc’s) in Noord-Nederland 22% goedkoper uit zijn dan in de Randstad. Ook voor overheidsdiensten zijn aantrekkelijke kostenvoordelen te behalen bij vestiging van een ssc in de noordelijke regio. We praten nog steeds over ruim 10% kostenvoordeel. Een autonoom voordeel dat te maken heeft met lagere kosten voor personeel en huisvesting. Juist de Rijksoverheid zou hier gevoelig voor moeten zijn.

VNO-NCW Noord is van mening dat voorkomen moet worden dat de rijksoverheid vanuit een natuurlijke reflex alles concentreert in Den Haag en omgeving. Economie is een teamsport van de regio’s. Een blind navelstaren vanaf Haagse burelen frustreert een evenwichtige ontwikkeling van ’s lands economie. Daarom pleit VNO-NCW Noord voor vestiging van de Dienst Zorgtoeslagen in Noord-Nederland. Dit draagt bij aan de zo gewenste spreiding van bedrijvigheid en een harmonisatie van groeicijfers in Nederland. Het sluit aan bij het Langmanaccoord dat erop gericht is een stuk extra bedrijvigheid en werkgelegenheid in de noordelijke regio te accommoderen. Juist een rijksoverheid die zich moet verantwoorden over de inzet van schaarse publieke middelen, dient extra gevoelig te zijn voor de potentiële mogelijkheden die specifieke regio’s hierbij kunnen vervullen. Het zou dan ook hoogst merkwaardig zijn dat in deze tijd van forse bezuinigingen een aantoonbaar voordeel bewust over het hoofd wordt gezien.

Thema's

Partners