Noorden moet nog wennen aan status van kansrijke regio

7 Okt 2004

Haren, 7 oktober 2004 – VNO-NCW Noord kan zich vinden in het voornemen van staatssecretaris Van Gennip om het Noorden voor de periode na 2006 30 miljoen Euro per jaar toe te kennen. Naast deze gelden uit Kompas voor het Noorden moet de regio uitgaande van haar eigen kracht de kansen benutten die het nieuwe kabinetsbeleid biedt.

De Staatssecretaris is gevoelig gebleken voor de luide roep uit de Kamer terug te komen op haar oorspronkelijke standpunt. Terecht. Immers een geleidelijke overgangsperiode beantwoordt aan de geest van het Langman-akkoord dat eindigt in 2010. 

Het is een politieke realiteit dat regionaal gemotiveerd beleid zijn langste tijd heeft gehad. De intelligente inzet van regionaal beleid heeft met name de laatste jaren bijgedragen tot het deels inlopen van het faseverschil tussen de Randstad en de regio.Na bijkans 50 jaar van destijds tijdelijk ingestelde steun is het tijd het vizier te richten op de sterktes van de regio. Noord Nederland kan ook voor de periode na 2006 actief werken aan een agenda die recht doet aan de aanwezige onderscheidende kwaliteiten.

VNO-NCW Noord is van mening dat via de nota “Pieken in de delta” er naast de € 30 miljoen aanzienlijk meer ruimte is voor de toekenning van publieke stimuleringsgelden aan Noord-Nederland. Voorbeelden als Energy Valley, LOFAR, biotechnologie, maak- en voedingsgelieerde bedrijvigheid, het chloorcluster Delfzijl, Wetsus geven de regio (inter)nationaal smoel. Bovendien positioneert Noord Nederland zich terecht niet langer als armlastig of hulpbehoevend. Immers marktpartijen weten de regio steeds beter te vinden.

Thema's

Partners