VNO-NCW Noord zeer verheugd over chloorbesluit Europese Commissie

23 Jun 2004

Haren, 23 juni 2004 - De instemmende reactie van de Europese Commissie over de relocatie van chloorbedrijvigheid in Nederland, herbevestigt de positie van Delfzijl als belangrijk centrum van de chemische industrie. Hiermee komt een einde aan een periode van knagende onzekerheid. Het signaal uit Brussel sluit naadloos aan bij de eerder gemaakte plannen vanuit politiek Den Haag en de regio. Het maakt de weg vrij voor nieuwe investeringen en nieuwe banen.

Het maatschappelijk belang is –ook op langere termijn- gediend met een versterking van het chloor complex in Delfzijl. Chloorproduktie en verwerking is in ons land geografisch niet in evenwicht. De nieuwbouw van een chloor- en chloorverwerkende fabriek in Delfzijl is een voortreffelijk antwoord op de gevoerde publieke discussie over het transport van chloor.
Meer dan vierduizend mensen zijn voor hun werk in de Eemsmondregio afhankelijk van de productie en verwerking van chloor. Akzo Nobel vervult een centrale functie ten behoeve van een groot aantal hieraan gelieerde bedrijven.

VNO-NCW Noord is blij dat ook de Europese Commissie dit inzicht inmiddels deelt. Hiermee lijkt de laastste hindernis geslecht te zijn voor een snelle start van uitvoering van de geplande investeringen.

Thema's

Partners