Groningen klaar voor toplocatie kantoren

28 Okt 2003

Haren/Nijmegen - 28 oktober 2003. De stad Groningen heeft de kans om een nieuw multifunctioneel topmilieu voor kantoren te ontwikkelen. Dit topmilieu, gevestigd op of nabij het station, kan mede ontstaan door de functionele en psychologische toegevoegde waarde die de komst van de zweeftrein biedt voor Noord-Nederland. Groot voordeel voor Noord-Nederland is dat er een aansprekend kantorenmilieu ontstaat dat nu nog ontbreekt. Naast dit topmilieu voor kantoren is in Noord-Nederland op lange termijn ruimte voor vijftien nieuwe kwalitatief hoogwaardige werklocaties, die de positie van het Noorden moeten versterken. p>Dit zijn conclusies uit een toekomstvisie op werklocaties in Noord-Nederland die de Stec Groep – adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed – in opdracht van VNO-NCW Noord heeft opgesteld. De rapportage omvat een ambitieuze, doch ook praktische visie op werklocaties die markttechnisch en regionaal-economisch gezien de positie van Noord-Nederland als vestigingslocatie versterken op de lange termijn. De resultaten worden gepresenteerd op de jaarvergadering van VNO-NCW Noord op 28 oktober. Waarom deze studie?VNO-NCW Noord vindt het belangrijk een heldere toekomstvisie uit te spreken/dragen over de werklocaties in Noord-Nederland: Werklocaties zijn belangrijk voor de verdere economische ontwikkeling van Noord-Nederland: voldoende ruimte voor bedrijven van uitstekende kwaliteit is en blijft noodzakelijk voor groei van de werkgelegenheid; 

Er verandert veel wat betreft werklocaties, zowel aan de vraag- en aanbodzijde alsook mogelijke geschikte plekken voor werklocaties. VNO-NCW Noord wil via de toekomstvisie op werklocaties een handreiking bieden hoe Nord-Nederland in kan spelen op mogelijkheden die volgen uit toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkelingen. In vijf steden ontstaan kantoorconcentraties van subtopniveauHeerenveen en Drachten kunnen in de toekomst ook beschikken over een nieuw, sterk kantorenmilieu als gevolg van de toegevoegde waarde van de zweeftrein. Het gaat om middelgrote, kwaliteitslocaties in stationmilieus met daarnaast ook absoluut een uitstekende autobereikbaarheid. Daarnaast hebben de steden Leeuwarden, Emmen en Assen de potentie om een nieuwe grote kantoorlocatie van subtopniveau te creeren. Deze stedelijke zakencentra sluiten verder aan bij de trend, dat deze steden hun centrumpositie zullen versterken, de goede ligging van deze steden in Noord-Nederland en de verdienstelijking van de Noord-Nederlandse economie. Ook de vraag van Noord-Nederlandse kantoorgebruikers zal steeds veeleisender zijn. Drie eersteklas bedrijvenparken voor een nieuw marktsegmentIn Noord-Nederland is volgens VNONCW Noord ruimte voor enkele hoogwaardige businessparken, een locatietype dat er nu nog helemaal niet is. Dit betreft mengvormen op een scheidslijn van een kantorenachtige locaties en een bedrijventerreinen. Op termijn zal zo’n 10 -15% van de vraag naar bedrijfsruimte bestaan uit hoogwaardige gebruikers, ten dele van een type vestiger, dat nu nog maar amper bestaat: 40 tot 80% kantoorvloer en verder bedrijfsruimte. Voor deze hoogwaardige vraag moet op enkele plekken in Noord-Nederland een optimale locatie worden geschapen. Slechts enkele, om de vraag te kunnen concentreren en daar specifiek kwaliteitsaanbod voor te kunnen ontwikkelen. Locaties voor de eersteklas bedrijvenparken zijn zeer goed en centraal gelegen en beschikken over de nodige hoogwaardige bedrijfsruimtevraag. Gekozen is voor Emmen, Groningen-Assen en Leeuwarden. Campus Noord-Nederland: de nieuwe sciencelocatie nabij GroningenNoord-Nederland beschikt medio 2030 over een parkachtige sciencelocatie in het groen nabij de Groningse science base. Hier concentreert zich kennisintensieve bedrijvigheid. Het aantrekkelijke woon- en leefklimaat van Noord-Nederland, inclusief de verbeterde bereikbaarheid ten opzichte van de Randstad, draagt bij aan een goed vestigingsklimaat voor deze bedrijvigheid en haar hoog opgeleide (internationale) medewerkers. Het gaat om een grote business campus. In Noord-Nederland is in de ogen van VNO-NCW Noord slechts ruimte voor één businessachtige campus in het groen. De kennisintensieve onderdelen van de Energy Valley en Lofar kunnen hier bijvoorbeeld een plek krijgen, naast life sciences bedrijvigheid en bedrijven in de nanotechnologie. De campus zou een uniek vestigingsmilieu voor Nederland zijn. Noord-Nederland wordt de productieregio: drie duurzame productieknooppuntenNoord-Nederland zal zich ontwikkelen tot dé locatie voor moderne productievestigingen die in Nederland gevestigd willen blijven. Kostenvoordelen en ruimte blijven belangrijke assets voor de regio die van doorslaggevende betekenis zijn voor productievestigingen. Het gaat hier niet meer om de allergrootste vestigers met massale productie, maar veel meer om middelgrote industrie en assemblage, die nabij R&D- en nabijmarkten in Noordwest-Europa moet worden gevestigd, waaronder food-bedrijven. Met name na 2010, 2015 zal sprake kunnen zijn van een groeispurt in de ‘overloopfunctie’ vanuit de Randstad omdat de ruimteschaarste daar zeer grote vormen heeft aangenomen. Locaties die bij uitstek geschikt zijn voor dit type: Emmen, Heerenveen en Delfzijl. Vooral omdat daar de voorzieningen voor grootschalige bedrijvigheid reeds voorhanden zijn. De productieknooppunten zijn veel meer dan tot nu toe gebruikelijk clusters van productieactiviteiten van verschillende bedrijven die profiteren van elkaars aanwezigheid en gemeenschappelijke voorzieningen. Drie logistieke superhubs gesitueerd in nieuwe corridorsNoord-Nederland heeft in 2030 een logistieke functie opgebouwd die beduidend sterker is dan de huidige. De regio beschikt dan dankzij de toenemende groei in de logistieke sector, veranderingen in logistieke stromen, de uitbreiding van de EU en infrastructurele verbeteringen over een veel groter achterland. Dit vertaalt zich in de ontwikkeling van een tweetal belangrijke logistieke corridors (de A7- en de A37-corridor) waarbinnen strategisch gelegen state-of-the-art logistieke werklocaties verschijnen: een locatie bij Hoogeveen en een nabij Winschoten richting de Duitse grens. De werklocatie Eemshaven zal, mede door de sterke groei van short sea vervoer, de derde logistieke superhub van Noord-Nederland vormen, staat in de visie van VNO-NCW Noord.  Cruciale uitgangspunten bij deze visieBij de aanpak van de visie heeft de Stec Groep enkele cruciale uitgangspunten gehanteerd. De visie sluit allereerst maximaal aan bij economische trends die in Noordwest-Europa, Nederland en Noord-Nederland aan de orde zijn. De visie van VNO NCW Noord op de gewenste economische ontwikkeling van het Noorden is onder meer uitgangspunt geweest. Verder gaat het niet om een integrale planologische visie, maar om een visie gebaseerd op economische kansen en markttechnische mogelijkheden. Bovendien is de visie gericht op een langetermijnhorizon, met 2030 als richtjaar. Een ander uitgangspunt is dat het onderzoek zich beperkt tot de werklocaties van bovenregionaal belang, dus van belang voor de positie van geheel Noord-Nederland, het gaat dus niet om alle werklocaties. En hiermee samenhangend: reeds bestaande en reeds geplande locaties zijn niet beoordeeld noch opgenomen in de visie. Het gaat immers om de nieuwe werklocaties die bovenop de bestaande plannen moeten worden ontwikkeld.

Partners