Jeugdwerkloosheid ook slecht voor werkgevers

21 Okt 2003

21 oktober 2003 - De jaren tachtig hebben een verloren generatie van jeugdige werklozen voortgebracht. Mensen die te lang afhankelijk waren van hulp van de overheid. Dat risico dreigt nu opnieuw. Het is ook in het belang van werkgevers dit te vermijden, want structureel blijft de arbeidsmarkt in Nederland heel krap.

 

Het is geen goed moment om over werkgelegenheid te praten. Grote groepen werknemers worden bedreigd met ontslag en echt herstel lijkt zich nog niet aan te dienen. Voor de langere termijn is het beeld echter heel anders: het arbeidspotentieel in Nederland zal geleidelijk verder afnemen. Als we nu niet werken aan de oplossing van dát probleem, wordt de pijn straks alleen maar erger. Juist daarom moeten we extra aandacht besteden aan de schadelijke gevolgen van de werkloosheid; als we niet opletten krijgen we de dure lessen uit de jaren tachtig nog een keer voorgeschoteld.

Veel aandacht is nodig voor de werkloosheid onder jongeren. De jaren tachtig hebben ons een verloren generatie opgeleverd: jongeren die door het missen van de aansluiting op de arbeidsmarkt lang bleven hangen in gesubsidieerde banen of in de sociale uitkeringen. Ook nu weer ligt het percentage werklozen onder jongeren twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Daarvoor zijn algemene oorzaken, zoals hoge aanvangssalarissen, een slechte aansluiting van de opleiding op de vraag vanuit het bedrijfsleven en het feit dat veel jongeren hun schoolopleiding niet afmaken. Voor Noord-Nederland betekent dat een verlies van belangrijk arbeidspotentieel, potentieel dat wij dringend nodig hebben om onze toekomst zeker te stellen en ruimte te houden voor economische expansie. Jongeren willen de regio niet verlaten, maar worden daar door gebrek aan passend werk en gerichte opleidingen wel toe gedwongen.

Op de lange termijn zijn structurele verbeteringen nodig in de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om méér en vooral ook betere communicatie tussen bedrijven en opleiders. Jongeren moeten de kans krijgen om met meer praktisch gericht leren ook op de werkplek een goede basis te scheppen voor een succesvolle loopbaan en vakmanschap. Dergelijke trajecten vragen veel tijd en zijn moeizaam. Oplossingen voor de kortere termijn zijn geboden.

Een belangrijke oplossing is het stimuleren van een langer verblijf op school, immers daardoor wordt rechtstreeks meer kwaliteit gecreëerd. Ook tijdelijke stageplaatsen bij bedrijven met steun van de overheid kunnen helpen, maar dan moet daarvoor wel ruimte zijn. Daarbij kan ook een duidelijke aanvullende inspanning op het gebied van scholing horen.
Een laatste mogelijkheid is gebruik maken van vrijkomende capaciteit. Bij Defensie vallen door de bezuinigingen honderden opleidings- en werkervaringsplekken voor jonge mensen vrij. Ook in het Noorden, waar defensie een belangrijk werkgever is, ondervinden wij daarvan de gevolgen. Defensie heeft aangetoond dat men jongeren met een niet afgeronde schoolopleiding in een technologisch hoogwaardig bedrijf kan laten functioneren en hen daarbij tevens discipline en doorzettingsvermogen kan aanleren. 

Zo’n benadering is wat mij betreft verre te verkiezen boven een moe makend uitkeringstraject met een kwijnend perspectief. De infrastructuur van Defensie draagt er toe bij dat weerbare en goed opgeleide jongeren klaar zijn voor het moment dat de arbeidsmarkt een beroep op hen doet.

VNO-NCW Noord zou graag zien dat de overheid in het kader van de bestrijding jeugdwerkloosheid bezuinigingen bij Defensie zou uitstellen of extra plaatsen voor jongeren beschikbaar stelt om daarmee voor de toekomst geschikte werknemers te ontwikkelen. Natuurlijk te beginnen in het Noorden. 

Symen van der Velde
Voorzitter VNO-NCW Noord

Thema's

Partners