Beljon + Westerterp

Beljon+Westerterp en VNO-NCW Noord zijn sinds eind augustus 2016 kennispartners. Het doel van de samenwerking is om ondernemerschap in Noord-Nederland te stimuleren.

“Op deze manier willen wij samen bijdragen aan de regio”, licht Willem Hein, commercieel directeur Beljon + Westerterp toe.  Beljon+Westerterp behoort tot de vijf grootste HR-adviesbureaus in Nederland en helpt mensen en organisaties hun talenten en mogelijkheden optimaal te benutten. Beljon+Westerterp heeft vanuit haar dienstverlening een uitstekend zicht op de kwaliteit van het ondernemerschap en op ondernemers in Noord-Nederland.

Deze kennis en het netwerk van Beljon+Westerterp spelen een belangrijke rol in het realiseren van de ambities die VNO–NCW Noord heeft om ondernemerschap te verankeren in het onderwijs. Dit geldt ook voor de twee andere sporen waarlangs VNO–NCW Noord ondernemerschap wil bevorderen, namelijk via de Noordgangen en via het project Ondernemer Coacht Ondernemer. Zo is Beljon+Westerterp betrokken bij Noordgangen om kennis te delen over bijvoorbeeld leiderschap. 

 

Univé

Coöperatie Univé en VNO-NCW MKB Noord zijn sinds september 2017 kennispartners. Gezamenlijk gaan ze actief werken op het gebied van leefbaarheid in Noord-Nederland.

Meer economische groei en werkgelegenheid bereik je namelijk alleen in een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Het behouden en waar nodig versterken van de leefbaarheid is daarom cruciaal in het realiseren van de noordelijke ambities.

Samen hebben Univé en VNO-NCW MKB Noord  zich ten doel gesteld de leefbaarheid op het niveau van een dorp of stad in kaart te brengen. Dit gaan ze doen met behulp van de zogenaamde Leefbaarheidsmonitor. Univé heeft vanuit haar dienstverlening veel kennis van de leefbaarheid op lokaal niveau en een uitgebreid lokaal en regionaal netwerk.

De Leefbaarheidsmonitor voor Noord-Nederland is op dit moment in ontwikkeling. Met behulp van de resultaten is het de bedoeling om op lokaal niveau de dialoog hierover aan te gaan met ondernemers en inwoners. Kortom, hoe is het gesteld met het woon- en leefklimaat in de noordelijke provincies? Hoe kunnen we dit verder verbeteren en zo zorgen voor economische groei en werkgelegenheid? Wat is er nodig voor een prettige leef- woon- en werkomgeving? www.unive.nl

Partners