Klankbord Kredietcrisis

De gevolgen van de internationale kredietcrisis worden steeds duidelijker zichtbaar. Zeker ook in het bedrijfsleven. Zowel de regionale verenigingen als VNO-NCW treden in overleg met de diverse overheden over maatregelen om de economie en bedrijven te stimuleren.

Voor een effectief overleg is het essentieel om voorbeelden uit de praktijk te hebben. Zo kan zichtbaar gemaakt worden waar ondernemers behoefte aan hebben en op welke manieren zij geraakt worden door de kredietcrisis. Het kan gaan om problemen rond kredietverlening, personeelszaken, etcetera. Daarom stellen wij ondernemers via deze site in de gelegenheid melding te maken van knelpunten die het gevolg zijn van de kredietcrisis.

 

Selecteer de provincie waarin uw onderneming gevestigd is

 

 

Attendeer anderen op deze website.

Meldpuntkredietcrisis.nl is een initiatief van VNO-NCW Noord